18 czerwca 2014

Przypominamy o zwrotach książek !

Bardzo prosimy o przedwakacyjne oddawanie książek i innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Przypominamy zwłaszcza klasom pierwszym o konieczności podpisania kart obiegowych, a jest to niemożliwe bez zwrotu wypożyczonych książek.

Do ponownych wypożyczeń zapraszamy we wrześniu !


W przypadku lekceważenia naszych próśb zawsze możemy podjąć bardziej radykalne kroki :)


Brak komentarzy: